Tisztújító közgyűlés Kunszigeten


Tisztelt Egyesületi Tagok! Egyesületünk TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST tart, amelyre ez úton meghívom. Időpont és helyszín: 2015. május 18, hétfő 15 óra 30’ IKSZT – Kultúrház (9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.)

MEGHÍVÓ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE

Ha az elsőre összehívott közgyűlés nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre ½ óra múlva, azaz 16 órakor kerül sor ugyanott, változatlan napirenddel. Az Alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, mivel a megismételt közgyűlés időpontja az első közgyűléssel együtt, ugyanarra a napra és helyszínre szólóan kerül kitűzésre, és ennek folytán a meghirdetett napirendi kérdésekben jogosult érdemi határozatokat hozni.

 NAPIREND (A döntést nem igénylő napirendi pontok tárgyalását ½ 4-kor elkezdjük):

1. Tájékoztató a falusi turizmust érintő aktuális kérdésekről, jogszabályváltozásokról, nemzeti védjegyrend-szerről, minősítési feladatokról, folyamatban lévő pályázatokról.

2. 2014. év lezárása, 2015. év tervezete. Levezető elnök: Dr. Fekete Mátyás elnök

  • A Titkár és az Elnök beszámolója; közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló a 2014-es évről
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
  • A 2015. évre munkaterv (jelenlegi választmány javaslata)
  • A tagdíjszabályzat módosítása
  • A 2015. év költségvetési terve

3. Tisztújítás. Levezető elnök: Lendvai Ivánné

  • Jelölő Bizottság beszámolója, javaslattétel a jelöltekre, a jelölő listák véglegesítése
  • Szavazás, majd a szavazás eredményének kihirdetése

A jelölőbizottság vezetője
Horváth Attila (tel.: 30/767-14-37; e-mail: horvatati@gmail.com),
Tagjai:
Fazekas László (tel.:30/913-27-09; e-mail: fazekas.laci@t-online.hu),
Lendvai Ivánné (tel.30/226-97-30; e-mail: polgarmester@kunsziget.hu),
Márk Brigitta (tel.:30/395-44-77; e-mail: markbrigitta@yahoo.com) és
Schreiner Károly (tel.:30/424-89-27; e-mail: schreinerfa@schreinerfa.hu).

Akit még nem értek volna el, kérem, feltétlenül jelentkezzen náluk véleményével és javaslataival. A jelenlegi tisztségviselők a következők:
dr. Fekete Mátyás (elnök), dr. Darabos Ferenc (titkár), a választmány tagjai: Dömötör Imréné, Fazekas László, Horváth Attila, Lendvai Ivánné és Schreiner Károly; a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai: Kiss András, Nagy Károlyné és Tolnai János (elnök).

4. Egyebek

Érvényesen szavazni csak szavazólappal lehet! Az alapszabály értelmében szavazólapot csak azok kapnak, akik az idei tagdíjat már befizették. Az esetleges elmaradásokat az 58600324-11156277 folyószámlára (Duna Takarékszövetkezet) kérem befizetni, hogy a folyamatosság ne sérüljön – ez főleg a pályázatosoknál fontos.
A részvételi szándékot a pannontourism@gmail.com levélcímre kérem jelezni. A válaszlevélben a résztvevők létszámát se felejtse el senki se megírni, hogy a szakács tudja, hány főre készüljön.

Személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel Egyesületünknek, ehhez a kitöltésnél az egyesület adószá-mát kell megadni a minta szerint. Ne feledje saját nevét és adóazonosítóját a lapon feltüntetni.

Győr, 2015. április 21.

Üdvözlettel:

Dr. Fekete Mátyás elnök