GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FALUSI TURIZMUS EGYESÜLET

Falusi szálláshelyek minősítésének menete

Hogyan zajlik a védjegyes minősítési eljárás?
Ennek a menete olvasható az alábbiakban.

1) A szállásadónak a szálláshely szerinti település jegyzőjétől a Szálláshely szolgáltatási tevékenységről szóló 239/2009. ( X.20.) Korm.rendelet alapján szálláshely üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

2) Ezt követően a minősítést kérelmező (a szállásadó) letölti a FATOSZ, illetve a megyei falusi turizmus szervezetének honlapjáról a Pályázati Formanyomtatványt

3) A Pályázati Formanyomtatványt a kitöltést követően postai vagy elektronikus úton az illetékes megyei falusi turizmus szervezethez kell eljuttatni. A megyei falusi turizmus szervezetek postázási címe és e-mail címe megtalálható a FATOSZ honlapjának szakmai oldalak menüpontjában : www.fatosz.eu

4) .A pályázati formanyomtatvány mellett a minősítés díját a FATOSZ bankszámlájára kell átutalnia a kérelmezőnek és az erről szóló igazolást vagy bankkivonat másolatot is csatolni kell a Pályázati Formanyomtatványhoz.

5) A megyei falusi turizmus szervezet kiválasztja a szálláshelyhez legközelebbi minősítőt, aki a helyszíni szemlét elvégzi, jegyzőkönyvet vesz fel a szálláshely alapkövetelményeiről, fakultatív szolgáltatásairól és igény szerint a szakosodásról. A minősítés során a szálláshely épülete, udvara, berendezési tárgyai, szolgáltatásai, személyi feltételei egyaránt értékelésre kerülnek pontozási rendszer alapján.

6) A helyszíni bejárás során a minősítő külső-belső fényképeket készít a szálláshelyről vagy a szállásadó saját maga fényképeket bocsát a minősítő rendelkezésére e-mailen.

7) A minősítő által elkészített Jegyzőkönyv a minősítő által eljuttatásra kerül a megyei falusi turizmus szervezethez.

8) A megyei falusi turizmus szervezet a beérkezett jegyzőkönyv és fotódokumentáció alapján javaslatot készít a falusi szálláshely besorolására. Javaslatát az összes dokumentummal együtt elküldi a FATOSZ Központi Információs Irodájába (1077. Budapest, Király u.93.).

9) A FATOSZ Központi Információs Irodába érkező dokumentációt a FATOSZ Minősítő Bizottság véleményezi és amennyiben hiánytalan, úgy a Bíráló Bizottság elé terjeszti.

10) A Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaiből és a FATOSZ által kijelölt Alelnökből álló Bíráló Bizottság meghozza a döntést a Védjegy odaítéléséről.

11) Sikeres pályázat esetében a Központi Információs Irodája postázza a tanúsító Bizonyítványt, Védjegytáblát és Védjegyhasználati szerződést a szállásadónak.

12) A minősítés 5 évig érvényes, de minden évben várható egy alkalommal ellenőrzés.

További kérdés esetén a megyei szervezetek, illetve a FATOSZ Központi Információs Irodája áll rendelkezésre.

 

A falusi szálláshelyek napraforgós Tanúsító Védjegyének eljárási díjai a falusi szálláshelyek férőhely kapacitása szerint két kategóriát képeznek, alapvetően 5 esztendőre szólnak, feltéve, hogy közben nincs változás a kérelem benyújtásakor meglévő körülményekben:

1-8 férőhely között 30.000,- Ft

9-16 férőhely között 45.000,- Ft

A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) bankszámlájára kérjük igazoltan átutalni: 10103173-40063023-01000005

Megjegyzések:

  • Fenti összegek bruttó összegek, melyek ÁFA visszaigénylésére nem jogosítanak.
  • Az eljárási díjak magukban foglalják a helyszíni eljárás és a minősítési rendszer működtetésének költségeit.
  • A minősítést tanúsító tábla használati díja a minősítéstől számított második évtől kezdődően évi 5.000 Ft. Az első évben a tábla használati díját tartalmazza a minősítési eljárási díja.
  • A minősítők külön igény és díjazás ellenében szakértőként előzetes szaktanácsadásra is felkérhetők, erről velük kell megállapodni.