Pénztárgép a falusi szálláshelyeken!


A pénztárgép kell vagy nem kell a falusi szálláshelyeknél? Egyszerűen, közérthető módon Palatin Éva a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének könyvelője fogalmazta meg az alább tájékoztatást a legfrissebb jogszabályi változásokra is tekintettel. Ezek a legfrissebb hírek a pénztárgép használatáról a falusi szálláshelyeken.

 Tisztelt Falusi Szállásadók!

Minden olyan falusi szállásadónak, aki megkezdte egyébként pénztárgép kötelesnek számító tevékenységét, és pénztárgép használat helyett számlakibocsájtással tesz eleget a nyugtaadási kötelezettségnek, be kellett jelentkeznie a NAV PTGSZLAB nyomtatványon, mivel nekik kötelező a havi adatszolgáltatás a PTGSZLAB nyomtatványon . Csak azokról a hónapokról kell beküldeni a jelentést a rákövetkező hó 15. napjáig, amelyben volt fogadott szállóvendég, volt tényleges árbevétel

2015. január 1-től minden szállásadónak – mindegy, hogy mikor kezdte meg tevékenységét – a szállásadás szolgáltatás pénztárgép köteles tevékenységgé vált, amelyet az üzemeltető kizárólagos számlaadással válthat ki, vagyis nyugta helyett mindig számlát kell adni., Ezen túlmenően viszont rendszeresen be kell elektronikusan küldeni a HAVI BEVALLÁST!

Aki ezt az előírást nem tartja tiszteletben, nem kerülheti el az online pénztárgép beszerzését és üzemben tartását!

 Frissítve: 2015. november 13-án

 A Nemzeti Adó és Vámhivatal ide vágó közleményét idézzük:

„2014.03.04.
Tájékoztató a pénztárgép használatra kötelezett adóalany számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségének változásáról


A 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 2014. március 1-jei hatállyal módosította az online pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet.

A módosítás következtében az adatszolgáltatás szempontjából két időszak különíthető el:

 I. 2014. február 28 – 2014. december 31.

 Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák – ellenőrzés elvégzéséhez szükséges – valamennyi adatát a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. február 28-át követően történik.

 Az a pénztárgép használatra kötelezett adóalany, aki saját döntése alapján bizonylatkibocsátási kötelezettségének már 2013. szeptember 1-jét megelőzően is nyugta helyett kizárólag számla kibocsátásával tett eleget, 2014. december 31-ig mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

 A mentesülés tényét az adóalany köteles az állami adóhatóságnak 2014. március 17-ig elektronikus úton (PTGSZLAB adatlapon) bejelenteni.

 II. 2015. január 1-jétől

 Az adóalany adatszolgáltatási kötelezettségének pénztárgép használatra kötelezett tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.

 Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. december 31-ét követően történik.

 Tehát 2015. január 1-jétől kezdődően valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles az általa e tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal”